Nieuws
Nieuwsoverzicht
CAO-partijen hebben nadere afspraken gemaakt

CAO-partijen hebben nadere afspraken gemaakt

Tijdens het laatste overleg in maart hebben CAO-partijen gesproken over een aantal praktische zaken uit de CAO en de regeling OPOV. Er zijn toen een aantal nadere afspraken gemaakt. U kunt dit nalezen op onze website.
Lees verder

Taxilerarendag populair

Taxilerarendag populair

Sinds bekend werd dat SFT een vervolg op de taxilerarendag organiseert, stromen de aanmeldingen binnen. Momenteel plaatsen wij nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst. In praktijk blijkt vaak dat er nog afmeldingen zijn. U kunt dan toch nog deze dag bijwonen.
Lees verder

Veel vraag naar training 'financiŽle problemen op de werkvloer'

Veel vraag naar training 'financiŽle problemen op de werkvloer'

Deze nieuwe training was al direct binnen een week volgeboekt. Hoe herkent u een werknemer met financiŽle problemen? Deze en andere vragen komen aan bod in de nieuwe training die het Nibud voor SFT verzorgt.
Lees verder

Per 1 april nieuw afspiegelingsbeginsel van kracht

Per 1 april nieuw afspiegelingsbeginsel van kracht

Als er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, komen per 1 april a.s. AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking voor ontslag.
Lees verder

CAO taxivervoer is algemeen verbindend verklaard

CAO taxivervoer is algemeen verbindend verklaard

De nieuwe CAO is van kracht per 4 april 2014. Het besluit daartoe is gepubliceerd in de Staatscourant. Alle taxibedrijven zijn verplicht de komende twee jaar de CAO Taxivervoer na te leven.
Lees verder

CAO-controle


Sociaal Fonds Taxi toetst of werkgevers zich aan de CAO Taxivervoer houden. In elk geval elke drie jaar.

Naar cao-controle

Subsidies ESF


Voor de scholing van uw  werknemers kunt u in 2013 geen subsidie aanvragen. Wij houden u op de hoogte.

Naar subsidies

CAO-boekje


Het nieuwe CAO-boekje voor de periode 2014-2015 verschijnt naar verwachting in juni 2014.

Lees meer

Internetcursus


Ook veilig in de taxi? Volg de internetcursus en leer omgaan met onveilige situaties.
Lees meer